آمنه شادلو

IT Manager | Enterprise Developer

EN

پروژه های من

من در طی سالهای کاری ، پروژه های مختلفی را در زمینه های متفاوت انجام داده ام.
تعدادی از آنها به شرح زیر است:

مدیریت کلینیک درمانی - موبایل اپلیکیشن

Jan 2013 – Dec 2013

 • Xamarin Forms
 • Microsoft SQL Server 2019
 • SQLite
 • Applicable on all platforms Android,iOS and UWP

نرم افزار مدیریت کلینیک درمانی

Jan 2013 – Dec 2013

 • .NET Framework 4.7
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • StimulSoft Report
 • Microsoft SQL Server 2019

نسخه بومی آزمون ریون 2

Jun 2018 – Dec 2018

 • .NET Framework 4.7
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • StimulSoft Report
 • Microsoft SQL Server 2019

بازی شناختی بر مبنای visual attention و visual memory

Jan 2019 – Mar 2019

 • .NET Framework 4.7
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Unity
 • SQLite

پلتفرم آموزشی زیست شناسی - موبایل اپلیکیشن

Jun 2018 – Dec 2018

 • Xamarin Forms
 • Microsoft SQL Server 2019
 • SQLite
 • Applicable on all platforms Android,iOS and UWP

بازی حافظه - اپلیکیشن بهبود اختلال یادگیری - تقویت حافظه فعال - بهبود توجه - توانبخشی شناختی

Jun 2019 – Dec 2019

 • .NET Framework 4.7
 • Unity
 • SQLite

نسخه بومی گزارش گارس 3 - تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم آن (اولین بار در ایران به صورت آنلاین)

Jun 2019 – Dec 2019

 • .NET Framework 4.7
 • MVC
 • StimulSoft Report
 • Microsoft SQL Server 2019

وب اپلیکیشن وصال

Jun 2019 – Dec 2019

 • .NET Framework 4.7
 • C#
 • MVC
 • Microsoft SQL Server 2019

پلفرم تبلیغات هوشمند - موبایل اپلیکیشن

Jun 2018 – Dec 2018

 • Xamarin Forms
 • Microsoft SQL Server 2019
 • MVC
 • Applicable on all platforms Android,iOS and UWP